Zoeken in de website

Computerclub
Kalender
Maart 2021
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Agenda
Geen evenementen

Overwegingen bij formuleren hardwarebeleid voor Senioren Computer Club Zuidoost

 

Beleid, en wat wil je

Toen ik nog in de Ledenraad van de woningbouwvereniging Nieuw Amsterdam zat, werden vragen van de Ledenraad door het Bestuur altijd afgewimpeld als ze over concrete gevallen gingen. Alleen over Beleid mochten vragen gesteld worden. Het bestuur hield zich bezig met Beleid. Wie in het bestuur wilde, moest Beleidsmatig Kunnen Denken. Maar hoe beoordeel je beleid? Door te kijken of het beleid in hypothetische gevallen datgene oplevert wat voor je gevoel logisch en rechtvaardig is en datgene zal opleveren wat je wilt. Maar wat willen we? Dat is juist de vraag. In de statuten zou je het uitgangspunt verwachten. Artikel 2 (het doel): het bekend maken met het gebruik van computers voor vijfenvijftigplussers door de mogelijkheid de leden (en de bezoekers) de kans te geven zelf achter een computer te zitten. Zij tracht dit doel te bereiken door:

- de mogelijkheid te geven om een computer, zo mogelijk, met korting, aan te schaffen

- het verzorgen van cursussen

- het uitgeven van een clubblad.

De computer is bijna nog een doel op zich, terwijl die, zeker nu, slechts het middel is om toegang te krijgen tot verschillende toepassingen, waarvan de toegang tot internet een van de belangrijkste is. Maar bij dat internet is ook meteen weer de vraag: “Wat doe je ermee?”. Volgens de statuten is zo’n beetje alles doel, als het maar met een computer te maken heeft.

Conclusie: we kunnen de statuten ongemoeid laten, tenzij we wel heel bijzondere dingen willen. Als er toch een statutenwijziging komt, zou het leeftijdscriterium moeten worden bekeken en alsmede de manieren waarop het doel bereikt kan worden (onze hoofdactiviteit staat er bijvoorbeeld niet. Het is ook handig om een zinnetje toe te voegen als “op alle andere manieren”).

Een doel dat niet in de statuten staat, maar eigenlijk nog aan de artikel 2 vooraf gaat, is de overleving van de club. Het gevoel bestaat dat het huidige ledental te klein is. In mijn idee is ook de kwaliteit niet genoeg. Verder zijn sommige leden eigenlijk een soort donateur; financieel dragen ze bij, maar dat is nu (gelukkig) iets waar geen nood bestaat. Hoeveel van deze leden eigenlijk geen gebruik van hun lidmaatschap maken, is me overigens niet bekend. Dit zijn wel de leden die je makkelijk kwijt raakt, maar wil je ze eigenlijk wel behouden?

Verschillende invalshoeken

Het beleid voor hardware en software kan vanuit verschillende standpunten bekeken worden:

 1. Vanuit de leden/bezoekers
 2. Vanuit de begeleiders
 3. Vanuit de docenten
 4. Vanuit de cursisten
 5. Vanuit de systeembeheerders
 6. Vanuit het bestuur
 7. Vanuit de Venser
 8. Vanuit de subsidieverstrekker
 9. Vanuit de mogelijkheden van de techniek
 10. Vanuit clubs als de fotoclub

Hieronder worden de punten wat uitgewerkt. Een discussie of brainstorm hierover zal ongetwijfeld meer aan het licht brengen. Uiteindelijk zal van al deze wensen en mogelijkheden een plan moeten worden gemaakt.

Ad 1, vanuit de leden/bezoekers

Bezoekers brengen tegenwoordig vaker hun eigen apparaat mee om op het internet te gaan. Daar is het lokaal niet echt op ingericht. Wat je nodig hebt is een plek voor je laptop of tablet met de mogelijkheid je oplader makkelijk in een stopcontact te steken; een kant-en-klare oplader van de club zou nog mooier zijn. Verder moet er snel genoeg draadloos internet zijn en moet je met redelijk wat mensen tegelijk draadloos kunnen internetten, via de nieuwste protocollen. Wij hebben een traag internet; hoeveel gelijktijdige verbindingen ons Wifitoegangspunt aan kan weet ik niet; wij hebben geen 5 Ghz band; wij bieden geen IPv6. Hoe de verdeling van de prioriteiten tussen bedrade en draadloze verbindingen is, weet ik niet. Het aanbieden van een bedrade netwerktoegang is geen makkelijk uit te voeren idee, dat strookt niet met de huidige manier van toewijzen van IP-adressen (op deze manier hebben we trouwens geen invloed).

Sommige bezoekers willen ook printen, daar is m.i. geen probleem. Ik weet alleen niet of de scan-mogelijkheid van de printer gebruikt wordt.

Voor de bezoekers aan de bedrade PC’s geldt dat we wat achter lopen: geen USB-3, vrij trage machines, geen aanraakschermen, traag internet, geen IPv6, geen SSD’s waardoor een herstart niet zo snel is als zou kunnen.

Qua geïnstalleerde software heb ik nauwelijks problemen gehoord. Of het moet iets zijn om een Apple-bestand met de extensie .pages te openen.

Verdere geuite wensen en vragen ken ik niet, maar daar moeten de begeleiders alert op zijn.

Wellicht zijn er zaken waar men in grote getale op af komt, maar die we niet hebben.

Welke specifieke zaken we voor bezoekers van het inloopspreekuur moeten hebben, weet ik niet. Wellicht bepaalde Apple-apparaten voor het makkelijker transport van bestanden vanaf een iPad.

Ad 2, vanuit de begeleiders

Als ik begeleider was, zou ik het toejuichen als overal Deep Freeze op zou staan, dat scheelt zo een kwartier met afsluiten. Bovendien is er dan meer eenheid in het PC-park.

Ad 3, vanuit de docenten

De beamer zou vanuit elke PC benaderbaar moeten zijn en een beter beeld moeten geven (meer pixels en zonder randen die er af vallen).

Het beeld op de smartphone of tablet zou je met de beamer moeten kunnen weergeven. Dat kan met TeamViewer, maar dat is niet overal standaard geïnstalleerd.

Een tabletcursus zou niet gebonden moeten zijn aan het computerlokaal voor internettoegang. Een Mifi o.i.d. zou daarvoor kunnen zorgen.

Ad 4, vanuit de cursisten

De standaardopstelling, waarbij je over een tafeltje naar de meester kijkt, ontbreekt. Je kan moeilijk aantekeningen maken of je boek lezen en tegelijk de docent en je beeldscherm in de gaten houden.

Ad 5, vanuit de systeembeheerders

De software waarmee de computer in een vaste uitgangssituatie wordt teruggezet, Ghost, is verouderd. Het is zeer de vraag of Ghost gebruikt kan worden op nieuwe PC’s, die geen BIOS maar een UEFI hebben en schijven met een GPT-indeling ipv. een MBR-indeling.

Het aanbrengen van updates of upgrades kan niet tijdens de gewone opening, dat zou het internet­verkeer veel te veel belasten. Het downloaden van updates duurt sowieso te lang.

Het verplaatsen van bestanden tussen PC’s duurt te lang doordat het netwerk een maximale snelheid heeft van 100 Mb/s. Of dit alleen aan de switch ligt, of dat ook de bedrading hier een rol in speelt, is met niet duidelijk.

De backup van elke PC staat op die PC zelf. Als de harde schijf kapot gaat, is de backup ook meteen weg. Een centrale bestandsserver (met UPS) voor alle backups zou beter zijn. Dit speelt des te meer als elke PC anders is ingericht; nu zijn de meeste Windows 7-PC’s nog een soort quasi-backup van elkaar.

Over de toekenning van IP-adressen hebben we weinig zeggenschap. We moeten werken met vaste IP-adressen in het bedrade netwerk. Dit is ingesteld in de router in het hok naast de computerruimte. Daar kunnen we fysiek noch softwarematig bij. Deze instelling is overigens afgesproken met de Venser.

Ad 6. vanuit het bestuur

Administratie gebeurt op PC20. Wellicht zou alles van de club op deze PC te vinden moeten zijn.

Het backuppen van deze PC is nu erg handmatig, op een externe harde schijf. Beter is bijvoorbeeld een backup in de cloud, maar daarvoor moet je wel een fatsoenlijk snelle internetverbinding hebben.

Ad 7, vanuit de Venser

Bewoners van de Venser mogen gebruik maken van de maandagmiddag. Rolstoeltoegankelijkheid is wel het minste dat nodig is.

Verder wilde de Venser ons Wifi-signaal min of meer aan bekenden ter beschikking stellen, maar dat lijkt niet meer nodig las er een centrale Venser-Wifi komt.

De vaste IP-adressen die wij hanteren, moeten liggen in een bepaalde range.

Overige wensen zijn me niet bekend.

Ad 8, vanuit de subsidieverstrekker

De gemeente wil de burgers digitaal vaardig maken. Wij zouden daar een aardige rol in kunnen spelen. Hopelijk brengt overleg met de gebiedsmakelaar (Guno Nimmermeer) meer concreets dan deze algemene constatering. Anderzijds moet dit niet ontaarden in hulp bij invullen van online belastingformulieren.

Ad 9, vanuit de mogelijkheden van de techniek

De ontwikkelingen gaan nog steeds razendsnel en wij willen niet achterblijven. Enkele zaken zijn al genoemd (SSD, IPv6, Mifi, aanraakschermen). Andere zaken zijn ver van ons bed (quantum computers, Big Data, IoT, etc.). Maar misschien dat er dingen toch opeens doorbreken, zoals de mobiele telefoon, waarvan velen in de begintijd zeiden er nooit mee gezien te willen worden. Domotica, 3D-printen en robots zouden nog verrassingen kunnen brengen.

Ad 10, vanuit clubs als de fotoclub

Snelle machines met veel geheugen en een hele goede videokaart zijn wat je nodig hebt. Er schijnt geen standaard foto- of filmbewerkingsprogramma gebruikt te worden.

Rob Spiekerman, 13 februari 2016

 U kunt in onze computerruimte (voor 50+) terecht:


Maandag van 13.30 u - 16.30 u.

Dinsdag van 13.30 u - 16.30 u.


Donderdag van 10.00 u - 12.00 u.
Donderdag van 13.30 u - 16.30 u.

Woensdagochtend inloop fotografie
Vrijdagmiddag open op afspraak en cursus

Senioren Computer Club Zuidoost
HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie 8, vastgesteld 20 mei 2015


1.  BEGRIPSBEPALINGEN
Deze versie vervangt, indien van kracht verklaard, alle vorige versies en is geldig tot een nieuwe versie van kracht wordt.
Dit Huishoudelijk Reglement is geen reglement volgens artikel 19 lid 3 van de statuten en kan door het bestuur worden aangepast. Bij strijdigheid met de statuten gaat het gestelde in de statuten boven het hier gestelde.
Het huishoudelijk reglement is een levend document en wordt geregeld aangepast aan de actuele situatie.
Waar in dit huishoudelijk reglement gesproken wordt in de mannelijke persoonsvorm geldt dit uiteraard ook voor de vrouwelijke persoonsvorm.


In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:
•    de vereniging    Senioren Computer Club Zuidoost te Amsterdam
•    de statuten    de statuten van de vereniging
•    het bestuur    het bestuur van de vereniging
•    het dagelijks bestuur    voorzitter, secretaris en penningmeester
•    de algemene vergadering    de minimaal jaarlijkse vergadering van alle leden (ALV)
•    begeleiders     de vrijwilligers die de begeleiding van leden op zich genomen hebben
•    ledenadministrateur    de functionaris die de ledenadministratie doet
•    systeembeheerders    de vrijwilligers die de hardware en software van de vereniging technisch beheren
•    PR-redactie    de vrijwilligers die de interne en externe publicaties verzorgen
•    webmaster    de vrijwilliger die de website van de vereniging technisch onderhoudt
•    trainingscoördinator    de vrijwilliger die de trainingen entameert en coördineert
•    trainingsleider    degene die een training of cursus geeft of een themasessie leidt
•    clubpasje    pasje waarmee begeleiders en bestuursleden zich bij de Venser kunnen legitimeren
•    Huisregels    beknopte beschrijving van wat bezoekers van het computerlokaal kunnen verwachten. De Huisregels maken onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement, maar worden apart onderhouden. Het bestuur bepaalt welke versie vanaf wanneer geldig is.


 

2.    LEDEN
Het lidmaatschap van de vereniging is toegankelijk voor ieder die verklaart te voldoen aan de eisen die in de Statuten gesteld worden.
Ingeschreven leden hebben recht op toegang tot de computerruimte en gebruik van beschikbare computers mits zij voldaan hebben aan hun financiële verplichtingen. Als een lid niet zijn jaarlijkse bijdrage heeft voldaan mag de aanwezige begeleider dat lid de toegang weigeren.
De contributie wordt door de ALV vastgesteld. Zij bedraagt momenteel € 24,= per jaar. Wie in de loop van het jaar lid wordt, betaalt voor dat jaar contributie naar rato van het aantal hele maanden dat hij of zij dat jaar lid zal zijn. Bij lid worden in november en december is tevens de volle contributie voor het volgend jaar verschuldigd. Aan degene die op 15 november zijn contributie voor het volgend jaar nog niet voldaan heeft, wordt een acceptgiro toegestuurd. Wie door zelf zijn contributie te betalen geen acceptgirokaart krijgt toegestuurd, krijgt een korting van € 2,=.
Nieuwe leden wordt erop gewezen dat de statuten en het actuele huishoudelijk reglement op verzoek toegestuurd worden.
Opzeggen geschiedt door een e-mail of brief aan de secretaris. Dit staat ook vermeld op de website. Wie in de loop van het jaar opzegt, is toch de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd.


 

3.    LEDENBESTAND
In het ledenbestand van de vereniging worden onderstaande gegevens opgenomen:
•    geslacht, achternaam, voorletters en eventueel roepnaam
•    adres met woonplaats en postcode
•    telefoonnummer(s)
•    e-mail adres(sen)
•    IBAN
•    verdere gegevens die van belang zijn voor de vereniging.
Ook de afzonderlijke bezoeken aan de computerruimte worden vastgelegd.
Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de uitoefening van bestuurstaken. Ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitoefening van deze bestuurstaken.


 

4.    BEGELEIDERS
Begeleiders zijn de bezoekers behulpzaam bij hun computeractiviteiten, zien toe op het correct gebruiken van de computers en de computerruimte. Zij hebben zich bereid verklaard om daartoe een of meerdere keren per week aanwezig te zijn in de computer¬ruimte. Ook beantwoorden zij naar vermogen vragen op computergebied van binnenlopende bezoekers, lid of geen lid, met inachtneming van het gestelde in de Huisregels.
Begeleiders dienen over voldoende kennis, inzet en vaardigheid te beschikken om de leden te kunnen adviseren en assisteren en zij dienen hun kennis bij te houden. Begeleiders worden door het bestuur gevraagd voor de functie. Als het bestuur van mening is dat een begeleider niet langer voldoet, kan het bestuur de begeleider van zijn functie ontheffen.
Begeleiders verzorgen ook de aanwezigheidsregistratie van de leden.
De begeleiders zorgen voor de orde in het computerlokaal, zij handhaven de Huisregels. Zij openen en sluiten persoonlijk de computerruimte en zorgen voor constant toezicht als de computerruimte geopend is. De begeleiders zorgen ervoor dat na een middag of ochtend de PC’s in dezelfde toestand zijn als toen de sessie begon, soms door het terugzetten van een image.De begeleiders kunnen - al of niet periodiek - een begeleidersvergadering bijeenroepen; op- of aanmerkingen over de gang van zaken en voorstellen tot verbetering(en) kunnen mondeling of schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht.
Ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd mits vooraf toestemming tot declareren van de penningmeester is verkregen.
De begeleiders (zo ook de bestuursleden) hebben als ze in functie zijn recht op een consumptie voor rekening van de vereniging. Zij dienen de consumptie zelf aan de bar te betalen. Het bestuur zal een regeling treffen voor de vergoeding van dit soort uitgaven; de penningmeester voert deze regeling uit.Eenieder, ook niet-leden, kan de functie van begeleider vervullen. Begeleiders niet-leden zijn voor de duur van de uitoefening van hun begeleiderschap evenwel volwaardig lid van de Senioren Computer Club Zuidoost.
De begeleiders zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.


 

5.    SYSTEEMBEHEERDERS
Systeembeheerders beheren de apparatuur in de computerruimte en de daarop geïnstalleerde software, zodat de PC’s gereed zijn voor gebruik aan het begin van een bezoeksessie.
Zij installeren de updates van Windows en de applicatieprogrammatuur en stellen die veilig in een nieuw image. Zij beheren ook overige zaken als configuraties, instellingen, wachtwoorden, licenties etc. Deze werkzaamheden voeren zij zodanig uit, dat de bezoekers hier geen last van ondervinden.
Systeembeheerders dienen over voldoende kennis en vaardigheid te beschikken om hun taken uit te voeren. Zij dienen hun kennis bij te houden. Systeembeheerders worden door het bestuur gevraagd voor de functie; als het bestuur van mening is dat een systeembeheerder niet langer voldoet, kan het bestuur de systeembeheerder van zijn functie ontheffen.De regeling voor vergaderingen, declaraties, consumpties en contributiebetaling, zoals die is voor begeleiders, geldt ook voor systeembeheerders. Bestuursleden, gewone leden, ereleden en ook niet-leden kunnen de functie van systeembeheerder vervullen.


 

6.    BESTUUR
In artikel 9 lid 5 van de statuten wordt een rooster van aftreden voorgeschreven. In dit rooster zal worden opgenomen een volgorde van aftreden waarbij elke twee jaar twee bestuursleden zullen aftreden. Hierbij zal zo mogelijk worden voorkomen dat leden van het dagelijks bestuur gelijktijdig het bestuur verlaten.
Volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen, conform de statuten, worden herbenoemd.De voorzitter geeft leiding aan, en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en besluiten van de algemene ledenvergadering.  Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij of een door het bestuur aangewezen plaatsvervanger leidt de vergaderingen.
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, draagt zorg voor het maken van de notulen van de bestuurs-vergaderingen en algemene ledenvergaderingen en voor het bijhouden van de ledenadministratie. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschriften te houden. De secretaris nodigt de bestuursleden uit en maakt een agendavoorstel. Hij geeft het clubpasje af en beheert het huishoudelijk reglement. Hij maakt een vergader¬schema, waarin opgenomen zijn de bestuursvergaderingen, de begeleidersvergaderingen, de vergaderingen van de Nieuws¬brief¬redactie, de algemene ledenvergadering en overige algemene ledenactiviteiten, voor zover bekend.
De penningmeester beheert namens het bestuur de geldmiddelen van de vereniging. Beschikkingsbevoegdheid over deze geldmiddelen wordt binnen het bestuur geregeld middels volmacht. De penningmeester heeft volmacht tot € 500,=. Voor uitgaven boven de € 500.= is de handtekening van minimaal twee bestuursleden vereist. Er wordt niet met contant geld gewerkt.
De penningmeester informeert het bestuur periodiek over de vermogenstoestand van de vereniging. De penningmeester vraagt indien mogelijk subsidie aan en legt verantwoording af bij de subsidiegever(s).Het bestuur benoemt voor alle leden van het dagelijks bestuur een vervanger.
De bestuursleden kunnen zich door andere (bestuurs)leden bij hun taken laten assisteren dan wel – na goedkeuring van het bestuur - deeltaken delegeren. Zo wordt de ledenadministratie uitgevoerd door de ledenadministrateur. Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bijeen.
Als in een bestuursvergadering bij een stemming de stemmen staken zal de stem van de voorzitter bepalend zijn.
De bestuursvergaderingen zijn besloten; op uitnodiging van een of meer bestuursleden kunnen ook niet-bestuursleden worden toegelaten. Het verslag van de bestuursvergadering is openbaar; het wordt in ieder geval aan de bestuursleden, de systeembeheerders en de begeleiders gestuurd. Het verslag bevat een cumulatieve besluitenlijst en actielijst. De cumulatieve besluitenlijst wordt periodiek verwerkt in dit Huishoudelijk Reglement.
Bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.


 

7.    KASCOMMISSIE
De in artikel 15 lid 2 van de statuten bedoelde commissie wordt door de ALV voor 1 jaar benoemd; de zittende commissieleden mogen zich voor maximaal nog een jaar herkiesbaar stellen. Het verdient aanbeveling naast de (minimaal) twee te benoemen commissieleden een reservelid te benoemen, die bij het ontbreken van een commissielid (door ziekte o.i.d.) diens plaats kan innemen.
Bestuursleden mogen geen deel uitmaken van deze kascommissie. Kascommissieleden mogen niet het boekjaar onderzoeken waarin zij zelf (deels) bestuurslid waren.


 

8.    ALGEMENE VERGADERING
Onder de in artikel 16 lid 3 van de statuten omschreven mededeling wordt ook verstaan vermelding in de Nieuwsbrief c.q. convocatie per e-mail.
In de jaarlijks te houden algemene vergadering komen in ieder geval aan de orde:
a.    het jaarverslag en de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar
b.    het verslag van de kascommissie
c.    benoeming van de leden van die commissie voor het nieuwe verenigingsjaar
d.    de verkiezing c.q. herverkiezing van bestuursleden
e.    vaststelling van de contributie en eventuele bijdragen
f.    vaststelling van de begroting voor het nieuwe boekjaar
g.    het huishoudelijk reglement
h.    voorstellen van het bestuur en/of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de algemene vergadering.


 

9.    COMPUTERLOKAAL
De sleutel van het computerlokaal is slechts op vertoon van het clubpasje bij de receptie van de Venser af te halen.
Voor de orde en de werkzaamheden in het computerlokaal tijdens de openstelling gelden de Huisregels.
Op maandagochtend is het computerlokaal gereserveerd voor cursus of schoonmaak, dit in overleg. Op dinsdagochtend is het computerlokaal gereserveerd voor computeronderhoud of cursus, dit in overleg. Op woensdagochtend is het computerlokaal gereserveerd voor de fotoclub. Op vrijdagochtend is het computerlokaal gereserveerd voor cursus.


 

10.    CURSUSSEN/THEMA-BIJEENKOMSTEN
Indien daartoe voldoende belangstelling en de mogelijkheid bestaat, kunnen door de vereniging trainingen, cursussen en/of themabijeenkomsten worden geëntameerd en georganiseerd door de trainingscoördinator. Het bestuur bepaalt of voor deze activiteiten extra bijdragen van de deelnemers gevraagd zullen worden. De hoogte van deze extra bijdragen worden door het bestuur worden vastgesteld. Voor een training wordt altijd de mogelijkheid van subsidie onderzocht.De bijdragen van deelnemers worden voldaan aan de trainingscoördinator. Deze rekent na de training altijd af met de penningmeester, ook als het saldo nul is, onder opgave van de inkomsten en uitgaven voor de training.De trainingen staan open voor zowel leden als niet-leden. Het minimaal aantal deelnemers is vijf, het maximum tien.
De trainingscoördinator verzorgt de locatie, de tijden, de materialen, de overige voorzieningen en de publiciteit.
De trainingsleider is niet noodzakelijk een lid; de trainingsleider kan ook ingehuurd zijn. Als een lid de training geeft, ontvangt deze een passende vergoeding: het cursusgeld zonder materiaalkosten (gedacht moet worden aan € 10) mogen de cursusleiders houden. Gedurende de periode van de training heeft ook een niet-lid recht op het bezoeken van de computerruimte.


 

11.    SENIORWEB
De vereniging is aangesloten bij Seniorweb als leercentrum. Seniorweb kent onder andere de functies Locatieambassadeur, Coördinator educatie en Ambassadeur. De secretaris vervult de functie van Locatieambassadeur. Het bestuur bepaalt wie de functie van Coördinator educatie heeft. Vrijwilligers worden, indien de vrijwilliger daarin toestemt, door de Locatieambassadeur bij Seniorweb aangemeld als Ambassadeur en zijn daarmee lid van Seniorweb.


 

12.    PUBLICITEIT
De vereniging heeft een nieuwsorgaan, de Nieuwsbrief, en een website. De vereniging is aangesloten bij Seniorweb en heeft op de site van Seniorweb een paar pagina’s. Verder hangt in of bij het computerlokaal een prikbord.
De Nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit. De inhoud wordt bepaald door de PR-redactie. De samenstelling van de PR-redactie wordt bepaald door het bestuur. In de Nieuwsbrief worden zaken vermeld als aankondigingen van trainingen, verslagen van de algemene ledenvergadering, uitnodigingen voor vergaderingen, feesten etc. ook worden de namen van de redactie vermeld. Trainingen kunnen ook tussendoor worden aangekondigd.
Op de website zijn in ieder geval te vinden de openingstijden van de computerruimte, de namen en foto’s van de begeleiders, van de bestuursleden en van de overige vrijwilligers. Voorts de manier waarop het lidmaatschap verkregen of opgezegd kan worden en de aankondigingen van trainingen.
De webmaster onderhoudt de website op aangeven van de secretaris en de trainingscoördinator. De webmaster zorgt ervoor dat de informatie op de website, tijdig, juist, niet achterhaald en aantrekkelijk gepresenteerd is. De webmaster kan zijn taken (deels) delegeren.
In het computerlokaal hangt een lijst met de geldende Huisregels.
De secretaris onderhoudt, als Locatieambassadeur, de pagina’s op seniorweb. Deze taak kan hij delegeren.


 

13.    VERZEKERING, AANSPRAKELIJKHEID, VERTEGENWOORDIGING
Vrijwilligers in Amsterdam zijn verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen door de Amsterdamse Vrijwilligersverzekering. Er is geen aparte polis of premie. Wel moet aangetoond kunnen worden dat iemand vrijwilliger is; het bestuur zorgt ervoor dat dit aantoonbaar is. Verder is iedere Ambassadeur van Seniorweb ook via Seniorweb gedekt voor deze risico’s.Verzoeken van leden of niet-leden om naar een PC of ander apparaat dat niet van de vereniging is, te komen kijken, kunnen uiteraard gehonoreerd worden, maar dit valt buiten het domein van de vereniging. Wie ingaat op zo’n verzoek is zelf verantwoordelijk en vertegenwoordigt de vereniging hierbij niet.

Naar de bovenkant

Senioren Computer Club Zuidoost

      Zie ook het hardware beleid van de club: Link naar hardwarebeleid

 1. Het computerlokaal is open voor leden op Maandag, dinsdag en donderdag van 13:30 tot 16:30 uur en op donderdag van 10:00 tot 12:00 uur. Cursisten zijn op die tijden eveneens welkom zolang de cursus duurt. Woensdag en vrijdag op aanvraag.
 2. Venserbewoners die geen lid zijn, zijn welkom op maandagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur.
 3. De PC’s hebben een internetverbinding en draaien onder Windows 7, Windows 8.1 of Windows 10. Er is geen antivirus software geïnstalleerd, maar omdat na elke sessie de wijzigingen worden teruggedraaid, zijn de PC’s virusvrij bij het begin van de sessie.
 4. Op de PC’s zijn enkele populaire programma’s geïnstalleerd, zoals Office en Acrobat Reader.
 5. De PC’s zijn mogelijk niet voorzien van de nieuwste updates van Windows en overige software.
 6. Het gebruik van de PC’s is voor eigen risico. Er mag geen misbruik gemaakt worden van de internet­toegang.
 7. Het computerlokaal beschikt over een Wifiverbinding. De bezoekers kunnen hier met hun meegebrachte laptop, tablet e.d. gebruik van maken. Het Wifisignaal is beveiligd met een wachtwoord dat desgevraagd door de dienstdoende begeleider ter beschikking gesteld wordt. Het gebruik van eigen apparatuur geschiedt op eigen risico, ook al worden er suggesties van een begeleider opgevolgd. Het Wifisignaal is vaak buiten het computerlokaal te ontvangen; het is slechts bedoeld voor leden, die deze huisregels onderschrijven.
 8. Er mag geprint worden, maar met mate. Lege tonercartridges worden verzameld om milieu­vriendelijk afgevoerd te kunnen worden.
 9. Er mogen programma’s geïnstalleerd worden en er mogen bestanden op de harde schijf bewaard worden, maar na de sessie (NB. soms al na een herstart) worden al deze wijzigingen tenietgedaan. Wie zijn bestanden wil bewaren kan dat doen op een eigen medium met USB-aansluiting of beschrijfbare CD danwel DVD.
 10. Aan de begeleiders kan altijd om hulp gevraagd worden, ook door niet-leden en niet-Venser­bewoners. Zij of hij zal, indien er tijd is, zich inspannen de vraag te beantwoorden of het probleem op te lossen, zij het niet altijd ter plekke. Leden hebben hierbij voorrang. Bij herhaald bezoek van niet-leden of niet-Venserbewoners aan dit inloopspreekuur zal de bezoeker gevraagd worden eerst lid te worden.
 11. De administratie-PC is niet voor bezoekers, maar slechts voor de dienstdoende bege­leiders.
 12. De hoofdtelefoonaansluiting van de PC mag door bezoekers gebruikt worden, maar in een hoofdtelefoon dient de bezoeker zelf te voorzien. Het gebruik van speakers is niet toegestaan behalve in het geval van trainingen of voorlichting. De begeleider zal er op toezien dat gesprekken, anders dan omtrent computergerelateerde zaken, tot een minimum beperkt worden en in ieder geval van een dusdanig geluidsniveau zijn dat daardoor andere PC gebruikers niet gestoord worden.
 13. In het computerlokaal is het niet toegestaan te roken, noch om eet- of drinkwaren te nuttigen.
 14. Als alle beschikbare computers bezet zijn en er komt nog een bezoeker binnen, dan zal er afgewisseld moeten worden. Daarbij zal voorrang worden verleend aan die bezoekers die slechts een maal per week aanwezig (kunnen) zijn en aan nieuwelingen (aspirant-leden). Een en ander zal plaats vinden in goed overleg met de dienstdoende bege­leider(s).
 15. De boeken in de kast kunnen door iedereen worden ingezien, maar worden niet uitgeleend.
 16. De begeleiders zorgen voor de orde in het computerlokaal. De aanwijzingen van een begeleider dient een bezoeker steeds op te volgen.
  Naar de bovenkant
 17. Zie ook het hardware beleid van de club: Link naar hardwarebeleid
© 2016 Senioren Computer club Zuidoost. All Rights Reserved.