Zoeken in de website

Kalender
Juli 2020
M D W D V Z Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Agenda
19 juli 2020n02:00PM - nBestuursvergadering

Nieuwsbrief 2018-4

Nieuwsbrief 2018 - 4

 Lees hier de PDF

Het einde van het jaar komt naderen

Zei het bestuur bij het vergaderen.

Eerst, het wordt steeds meer gezien,

Het erg Amerikaanse Halloween.

Allerheiligen, Allerzielen, dan Sint Maarten

(Wie sturen we dit jaar voor Kerst weer kaarten?).

Bijna was men Sinterklaas vergeten.

Nu dan, dit laten wij u weten:

De dag voor Kerstmis is de club gesloten,

De eerste twee Kerstdagen worden thuis genoten.

Maar dan, de derde Kerstdag is de club weer open,

Januari drie kunt u ook weer fijn naar binnen lopen.

Dus met Oudjaar (en met Nieuwjaar evenmin)

Kunt u de computerclub niet in.

Voelt u dit als hinderlijk en is het een deceptie?

Komt u dan vijf januaar van ’t nieuwe jaar ter nieuwejaarsreceptie.

 

“Beste wensen”, hoor je dan, bij dit gezellig wederzien.

Wensen wij u nu tot slot een fijne Kerst en een gezond 2019.

Openingsdagen en -tijden van de computerruimte

Half oktober zijn de openingstijden van de computerruimte aangepast. De huidige tijden zijn:

maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag: van 13:30 uur tot 16:30 uur.

donderdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur.

woensdagmiddag en vrijdag: op afspraak, vraag de begeleiders of bel de secretaris. Deze stemt het intern af met de voorzitter.

Rond de feestdagen zijn de openingen op de werkdagen:

24, 25, 26 december               gesloten                      1, 2 januari     gesloten

27 december                           geopend                      3 januari         geopend

28 december, 31 december    gesloten                      4 januari         gesloten

Nieuwjaarsreceptie:

zaterdag 5 januari 2019 14:00 – 16:00 uur in de hobbyruimte van de Venser

Onvrijwillige sluiting van de computerclub

Op 31 oktober 2018 kregen twee begeleiders die even iets moesten doen in het clublokaal te horen dat ze hun handen moesten wassen in verband met een uitbraak van het norovirus op de tweede verdieping. De dag erna mochten begeleiders en bezoekers al niet meer op de com­puter­club komen; er kon nog wel een briefje op de deur worden aangebracht. 12 november mocht de computerclub weer open. Wij betreuren deze helaas noodzakelijke maatregelen.

20 jaar Senioren Computer Club Zuidoost

In de vorige Nieuwsbrief werd al melding gemaakt van de voorbereidingen die getroffen worden voor de viering van het 20-jarig bestaan van de Senioren Computer Club Zuidoost. Een van de aangekondigde acties, het op internet zetten van een filmpje dat destijds voor het 10-jarig bestaan is gemaakt, is al uitgevoerd. U vindt dit filmpje op de website:

www.computerclubzuidoost.nl > klik op Jubileum boven de groene balk > klik op Zie hier de film van secoczo. Op de Jubileum-pagina van de website komt in de komende tijd meer te staan over de viering van dit jubileum.

Het bestuur kan nog steeds alle hulp gebruiken bij de organisatie van deze viering. Meld u aan bij de secretaris Paul Dudink (020 – 697 1108) of de voorzitter Ger Geers (020 – 696 3411).

Verslag cursus Android

Voor deze cursus, te houden in september of oktober dit jaar, hadden zich twaalf kandidaten aangemeld. Één viel af omdat de interesse alleen uitging naar een cursus iPad (is begin 2018 gegeven), drie trokken zich terug toen duidelijk werd wanneer precies deze cursus gegeven zou worden. Van de acht resterende cursisten waren zeven lid van de Computerclub.

Voor het geven van de cursus mochten wij weer rekenen op onze SeniorWeb-collega’s van Weesp, Bob Montagne en Erik Gräber, bekend van onder andere de cursus Windows 10, met veel succes door hen gegeven in het najaar 2017. Helaas hadden ze zich deze keer minder goed voorbereid. In feite begonnen ze de cursus met de verklaring dat dit een soort proef was, om uit te vinden wat in zo’n cursus gegeven zou moeten worden. Anderzijds is een cursus Android minder grijpbaar omdat je niet alleen te maken hebt met zowel smartphones als tablets, maar ook met verschillende versies van Android (4, 5, 6, 7 en 8; 9 was nog onderweg) die allemaal nog gebruikt worden, en dan vooral ook nog met de verschillende uitvoeringen op de verschil­lende toestelmerken. Wie de weg weet op zijn Samsung, kan vreemd onthand zijn op een Huawei.

Tijdens de cursus waren er ook nog wat technische problemen en verder bleek de cursus uit twee sessies te bestaan in plaats van de verwachte drie. Helaas zijn er weinig cursisten die, ondanks het uitgereikte certificaat van deelneming, het gevoel hebben echt iets te hebben opgestoken. Het is nog niet duidelijk of, wanneer en in welke vorm er een herhaling komt.

Contributiebetaling en ALV

Minder leden dan in vorige jaren hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid contributiegeld te besparen door vóór 15 november zelf de contributie voor 2019 over te maken, welke moge­lijk­heid onder andere in de vorige Nieuwsbrief is genoemd. Leden die hun contributie op 15 november nog niet hadden voldaan, kunnen een acceptgiro tegemoet zien van € 24, zijnde de contributie voor het jaar 2019, zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2018. In enkele gevallen zal de resterende contributie van 2018 erbij geteld zijn.

De Algemene Ledenvergadering van 2019 is gepland op zaterdag 16 maart 2019. Deze datum moet nog met de Venser worden afgestemd en is dus onder voorbehoud. In de eerste Nieuwsbrief van 2019 staan de uitnodiging voor en de agenda van deze ALV. De relevante stukken zullen dan worden bijgevoegd.

Nieuwe printer aangeschaft

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2017 is door begeleider Ad Lang reeds gemeld dat de printer, merk Dell, kuren vertoont. In de begroting 2017 is toen een bedrag opgenomen van € 500 voor een nieuwe printer voor in het computerlokaal.

In de loop van de tijd is de printer steeds nukkiger geworden en kon zelfs de meest ervaren en geduldige begeleider er niets meer mee beginnen. Op 8 oktober is een nieuwe printer aan­geschaft, een HP LaserJet Pro MFP M426dw. De dinsdag daarop is de printer neergezet en werden vanaf dat moment de PC’s in de computerruimte klaar­gemaakt voor het gebruik van de nieuwe printer. Dit had meer voeten in aarde dan vooraf in­geschat en in feite zijn de werk­zaam­heden hiervoor nog steeds niet geheel afgerond. Een van de zaken waar bezoe­kers vaak tegenaan lopen, is het printen vanaf een PC of laptop die via de Wifi van de Venser (het bekende Amstelring_Gast) met internet verbonden is. Daarvoor moet dan handmatig een netwerkkabeltje ingeplugd worden. De nieuwe printer is er op gekocht om dat probleem op te lossen, maar zover is het nog niet. Het werk is, zoals gezegd, nog niet geheel gedaan en er is goede hoop dat het toch nog lukt.

Open week Leercentra SeniorWeb in januari 2019

Begin vorig jaar werd het 20-jarig bestaan van SeniorWeb gevierd door in een kleine honderd Leer­centra in januari een Open Week te houden. Ook de Senioren Computer Club Zuidoost, die zich een aantal jaren terug bij SeniorWeb heeft aangesloten, heeft aan deze week meegedaan.

Deze Open Week is bij SeniorWeb zo goed bevallen, dat er komend jaar weer een Open Week geor­ganiseerd zal worden, en wel van 21 t/m 27 januari 2019. In deze week zal de club alle middagen open zijn, en ook donderdagochtend uiteraard. In deze week zullen senioren in de buurt in staat gesteld worden vrijblijvend kennis te maken met de activiteiten van de Senioren Computer Club Zuidoost en van SeniorWeb. Landelijk zal er ook aandacht besteed worden aan de Open Week.

Het maken en terugzetten van backups, deel vier

Overal wordt het benadrukt: maak een backup, maak een backup, maak een backup! Maar ben je ook in staat de gemaakte backup terug te zetten, als de nood aan de man komt? In deze Nieuwsbrief wordt daarop ingegaan aan de hand van een gebeurtenis op PC20, de PC waarop de begeleiders in het computerlokaal alle bezoeken vastleggen, waarop de configuratie van de computers wordt bijgehouden, waarop verslagen worden opgeslagen, kortom waarop een groot deel van de administratie van de computerclub staat. Deze administratie willen we niet graag kwijtraken en daarom wordt van de hele harde schijf van PC20 wekelijks een backup gemaakt. Dat wordt gedaan met het programma Acronis. Elke dinsdag maakt begeleider Afra Koning een backup van de complete inhoud van PC20 op een externe harde schijf. Nadat de backup gemaakt is, wordt de externe harde schijf weer losgekoppeld en na afloop van de middagsessie mee naar huis genomen. Het is een goede gewoonte, die wel wat discipline vergt, maar het meeste is natuurlijk geautomatiseerd. Op donderdag 6 september meldden de dienstdoende begeleiders, Jan en Judith, dat PC20 opeens niet meer vooruit te branden was, vervolgens een zwart scherm gaf met de keuze tussen F1 en F5. F1 deed niets en na F5 werd een testprogramma gestart. Na de instructies te hebben opgevolgd verscheen een foutcode: 2000-0145. Dit werd aan mij doorgegeven.

De betekenis van deze melding bleek te wijzen op een probleem met de interne harde schijf. Op zaterdag 8 september ben ik eerst op de club wezen kijken om wat voor type schijf het gaat. Vervolgens ben ik bij de Mediamarkt op zoek gegaan naar zo’n type schijf, een Seagate Barracuda. Maar dat type is zo uit de tijd dat de Mediamarkt het niet meer verkoopt. Na een speurtocht op internet kon ik er een bestellen bij Coolblue. Deze leverancier koos ik vooral omdat ik dan de schijf op zondag kon ophalen.

Op zondag 9 september heb ik deze schijf opgehaald bij Coolblue en de externe harde schijf bij Kees thuis (Afra was op vakantie en Kees nam de backuptaken van haar over). Vervolgens heb ik op de club de harde schijf van PC20 vervangen door de nieuwe. Maar dat was een volkomen kale harde schijf. Deze moest eerst geïnitialiseerd en gepartitioneerd worden. Dat heb ik gedaan met Minitool Partition Wizzard Pro. Daarmee konden ook de nieuwe partities gefor­matteerd worden. Nu was de harde schijf herkenbaar voor Windows, maar nog wel leeg.

De volgende actie was PC20 op te starten vanaf een speciale DVD. Daarmee werd het programma gestart dat alle Windows-bestanden en overige bestanden van de externe harde schijf terugkopieerde naar de nieuwe interne harde schijf, waarna PC20 weer op de gebrui­kelijke wijze kon worden opgestart.

Bovenstaand verhaal is een verkorte en vereenvoudigde versie van de acties in dat bewuste weekend. Het toont aan dat het terugzetten van een backup best ingewikkeld kan zijn. Maar daarvoor kan je dan altijd hulp inroepen. De ingeroepen hulp kan echter niets zonder de essentie: de periodiek gemaakte backup.                               Rob Spiekerman, wordt vervolgd

 

Foto: Ad Lang

Prettige feestdagen en een gezond 2019!

© 2016 Senioren Computer club Zuidoost. All Rights Reserved.