Zoeken

Huisregels

Senioren Computer Club Zuidoost

  Zie ook het hardware beleid van de club: Link naar hardwarebeleid

 1. Het computerlokaal is open voor leden op werkdagen van 13:30 tot 16:30 uur en op donderdag van 10:00 tot 12:00 uur. Cursisten zijn op die tijden eveneens welkom zolang de cursus duurt.
 2. Venserbewoners die geen lid zijn, zijn welkom op maandagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur.
 3. De PC’s hebben een internetverbinding en draaien onder Windows 7, Windows 8.1 of Windows 10. Er is geen antivirus software geïnstalleerd, maar omdat na elke sessie de wijzigingen worden teruggedraaid, zijn de PC’s virusvrij bij het begin van de sessie.
 4. Op de PC’s zijn enkele populaire programma’s geïnstalleerd, zoals Office en Acrobat Reader.
 5. De PC’s zijn mogelijk niet voorzien van de nieuwste updates van Windows en overige software.
 6. Het gebruik van de PC’s is voor eigen risico. Er mag geen misbruik gemaakt worden van de internet­toegang.
 7. Het computerlokaal beschikt over een Wifiverbinding. De bezoekers kunnen hier met hun meegebrachte laptop, tablet e.d. gebruik van maken. Het Wifisignaal is beveiligd met een wachtwoord dat desgevraagd door de dienstdoende begeleider ter beschikking gesteld wordt. Het gebruik van eigen apparatuur geschiedt op eigen risico, ook al worden er suggesties van een begeleider opgevolgd. Het Wifisignaal is vaak buiten het computerlokaal te ontvangen; het is slechts bedoeld voor leden, die deze huisregels onderschrijven.
 8. Er mag geprint worden, maar met mate. Lege tonercartridges worden verzameld om milieu­vriendelijk afgevoerd te kunnen worden.
 9. Er mogen programma’s geïnstalleerd worden en er mogen bestanden op de harde schijf bewaard worden, maar na de sessie (NB. soms al na een herstart) worden al deze wijzigingen tenietgedaan. Wie zijn bestanden wil bewaren kan dat doen op een eigen medium met USB-aansluiting of beschrijfbare CD danwel DVD.
 10. Aan de begeleiders kan altijd om hulp gevraagd worden, ook door niet-leden en niet-Venser­bewoners. Zij of hij zal, indien er tijd is, zich inspannen de vraag te beantwoorden of het probleem op te lossen, zij het niet altijd ter plekke. Leden hebben hierbij voorrang. Bij herhaald bezoek van niet-leden of niet-Venserbewoners aan dit inloopspreekuur zal de bezoeker gevraagd worden eerst lid te worden.
 11. De administratie-PC is niet voor bezoekers, maar slechts voor de dienstdoende bege­leiders.
 12. De hoofdtelefoonaansluiting van de PC mag door bezoekers gebruikt worden, maar in een hoofdtelefoon dient de bezoeker zelf te voorzien. Het gebruik van speakers is niet toegestaan behalve in het geval van trainingen of voorlichting. De begeleider zal er op toezien dat gesprekken, anders dan omtrent computergerelateerde zaken, tot een minimum beperkt worden en in ieder geval van een dusdanig geluidsniveau zijn dat daardoor andere PC gebruikers niet gestoord worden.
 13. In het computerlokaal is het niet toegestaan te roken, noch om eet- of drinkwaren te nuttigen.
 14. Als alle beschikbare computers bezet zijn en er komt nog een bezoeker binnen, dan zal er afgewisseld moeten worden. Daarbij zal voorrang worden verleend aan die bezoekers die slechts een maal per week aanwezig (kunnen) zijn en aan nieuwelingen (aspirant-leden). Een en ander zal plaats vinden in goed overleg met de dienstdoende bege­leider(s).
 15. De boeken in de kast kunnen door iedereen worden ingezien, maar worden niet uitgeleend.
 16. De begeleiders zorgen voor de orde in het computerlokaal. De aanwijzingen van een begeleider dient een bezoeker steeds op te volgen.