Zoeken

Gebruiken in Whatsapp

Verzendlijst

Met een verzendlijst kunt u gemakkelijk één bericht naar een aantal contacten in WhatsApp versturen.

Voor meer informantie ga naar Seniorweb.
Link naar Seniorweb

Veilig gebruiken

Veiligwachtwoord

Wachtwoorden beveiligen uw gegevens.
Maar u moet zelf zorgen dat ze sterk zijn en dat u ze slim bewaart en onthoudt. 
Zo'n wachtwoord zorgt dat alleen u dingen kunt wijzigen of aanvragen.

Voor meer informatie ga naar Seniorweb. 
Link naar Seniorweb: Link

Geen angst

 OnbetrouwbareEmail

Lees gerust maar click NIET!
Lees een mail rustig door om hem te beoordelen.
Open pas een bijlage of klik pas op een link als u weet dat het zuivere koek is.
Lees 'Phishing bestrijden' om zo min mogelijk last te hebben van phishing.
Ga naar Seniorweb voor meer informatie:
Link naar Seniorweb

 

Post-it op de computer

 Notitieblaadjes

Iets onthouden tijdens het computeren?
Gebruik digitale notitieblaadjes van het Windows-programma Plaknotities.
Het kan zijn dat het programma niet op de computer aanwezig is.
Installeer het in dat geval vanuit de
Microsoft Store.
Lees meer op Seniorweb: Link naar Seniorweb

Outlook als Email

OutlookEmail

Outlook.com is de webmaildienst van Microsoft.
Het is te gebruiken met de oudere e-mailadressen van Microsoft,
zoals diegene die eindigen op @hotmail.com en @live.com.
Maar u kunt er ook een nieuw e-mailaccount aanmaken.
Dat eindigt dan op @outlook.com

Ga voor meer informatie naar Seniorweb:
Link naar Seniorweb