Zoeken

Foutje in bericht aanpassen

Aanpassen

U hoeft het bericht niet te verwijderen en opnieuw te typen.
U kunt het bericht ook gewoon aanpassen.
Kijk voor meer informatie op Seniorweb: Link naar Seniorweb

Wat kun je ermee

OudeIpad
Apple-apparaten kennen nauwelijks veiligheidsrisico’s.
Blijf een oude tablet dus gerust gebruiken.
Na verloop van tijd kan het apparaat trager worden.
Of dat apps het niet meer goed doen. Doe er dan iets anders mee!
Ga voor meer informatie naar Seinorweb: Link naar Seniorweb

Voorkom ongewenste software

 Downloaden

 Ongemerkt kan er een hoop ongewenste software op de computer terechtkomen.
Ook als een virusscanner actief is!
Zie voor meer informatie op de website van Seniorweb
Link naar Seniorweb

Maken in Whatsapp

 verzendlijst

 Een bericht naar meerdere contacten in WhatsApp sturen? Maak dan een verzendlijst. 
Een verzendlijst in WhatsApp is eigenlijk een opgeslagen contactenlijst.
Stuur hiermee één bericht tegelijk naar verschillende contacten. 
Ga voor meer informatie naar Seniorweb:  Link